Kategorie

Producenci

Newsletter

 1. Co to jest PMR446?
 2. Listy kanałów PMR,  kodów i tonów.
 3. Ile osób na raz może rozmawiać przez radiotelefon PMR?
 4. Jaki zasięg mają radiotelefony PMR?
 5. Jakie pasma są w Polsce nielegalne?
 6. Dlaczego na opakowaniach niektórych radiotelefonów znajduje się informacja: Dual Band PMR446/LPD?
 7. Kto i w jaki sposób może uzyskać pozwolenie radiowe?
 8. Czy radiotelefon PMR może porozumieć się z radiotelefonem CB?
 9. SŁOWNIK
 10. NORMY SZCZELNOŚCI NA KURZ I WODĘ

KAMERY

 1. Która z dostępnych kamer ma jakość HD?
 2. Jak głęboko pod wodą można nagrywać filmy?
 3. Czy obudowy wodoodporne są na wyposażeniu kamer XTC?
 4. Czy kamery XTC mają na wyposażeniu płaską szybkę  na wodoodporną obudowę  do robienia zdjęć podwodnych?
 5. Jaki jest czas pracy kamery?

ŁĄCZNOŚĆ MOTOCYKLOWA

 1. Które radiotelefony posiadają funkcję Interkomu?


 

RADIOTELEFONY


Co to jest PMR446?

PMR446 jest standardem łączności bezprzewodowej. Skrót PMR oznacza "Public Mobile Radio" (osobisty radiotelefon przenośny) natomiast 446 to pasmo częstotliwości w zakresie UHF 446MHz.

PMR, jest radiotelefonem do zastosowań cywilnych. Oznacza to, że posiadanie takich urządzeń nie wymaga specjalnych licencji, pozwoleń ani opłat za użytkowanie (regulacje prawne w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2002. Dz.U.Nr.138 z 2002r. § 1.1. poz.2.)

Prawo zezwala na korzystanie tylko z urządzeń posiadających:

 • moc maksymalnie do 500 mW
 • fabrycznie zintegrowaną z urządzeniem antenę
 • czas nadawania do 180 sekund

Za "zastosowanie cywilne" radiotelefonu PMR rozumie się używanie go na własny użytek. Natomiast nie ma pozwolenia na bezpłatne korzystanie z pasma PMR do świadczenia usług
(np. transmisje danych).

Prawne aspekty korzystania z radiotelefonów w Polsce reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu z dn. 03.07.2007


Standard PMR 446
:

 • Zakres częstotliwości: 446,00625-446,09375 MHz
 • Liczba kanałów operacyjnych: 8
 • Pasmo kanału: 12,5 kHz
 • Rodzaj modulacji: FM
 • Kody CTCSS*: 38 na kanał


Kody prywatności

Aby użytkownicy tego samego kanału nie przeszkadzali sobie nawzajem stosuje się dodatkowe kody, tzw. CTCSS (38 kodów) lub DCS (107 kodów), emitowane i odbierane przez radiotelefon. Razem daje to 121 kodów prywatności. Są to zaawansowane kodowane systemy automatycznego wyciszania szumów, zmniejszające zakłócenia pochodzące od innych użytkowników na dowolnym kanale. Obydwu systemów można używać na wszystkich kanałach, ale na danym kanale można używać tylko jednego z nich.

Kod 00 nie jest kodem prywatności, lecz umożliwia słuchanie wszystkich transmisji
nadawanych na kanale ustawionym na ten kod w obu systemach, tj. CTCSS i DCS.

Łączność będzie nawiązana tylko wtedy, jeżeli w obu radiotelefonach będą te same ustawienia kodów.

CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) – termin używany w radiokomunikacji oznaczający system wyłączania blokady szumów odbiornika ciągłym, niesłyszalnym tonem.

Tony CTCSS są szeroko stosowane w dwukierunkowej łączności radiowej.
Służą do zredukowania wzajemnych zakłóceń w tym samym kanale łączności, gdy kanał jest używany przez różne grupy użytkowników. Ustawienie tonów musi być takie samo.Można utworzyć dzięki nim ponad 300 grup łączności nie kolidujących ze sobą. Umożliwia to (teoretycznie) wydzielenie kilkudziesięciu kanałów łączności w jednym fizycznym kanale radiowym. Jeśli jednak ktoś wciśnie "monitor" to usłyszy całą rozmowę.

DCS (Cyfrowo kodowana bramka szumowa) to zaawansowany system kodowania pozwalający na wybór jednego z 83 kodów prywatności w celu redukcji wchodzących transmisji od innych użytkowników kanałów.

Kanał wywoławczy w polskich górach.

Zaleca się używanie wspólnego kanału nr 3 z tonem CTCSS 14 w celu informowania się o niebezpieczeństwach, przekazywania informacji meteorologicznych oraz wzywania pomocy.


Listy kanałów PMR, kodów i tonów.

Lista kanałów PMR 446:

Kanał

Częstotliwość (MHz)

1

446,00625

2

446,01875

3

446,03125

4

446,04375

5

446,05625

6

446,06875

7

446,08125

8

446,09375

 

Lista tonów CTCSS:

nr tonu

Częstotliwość (Hz)

nr  tonu

Częstotliwość (Hz)

nr tonu

Częstotliwość (Hz)

1

67,0

14

107,2

27

167,9

2

71,9

15

110,9

28

173,8

3

74,4

16

114,8

29

179,9

4

77,0

17

118,8

30

186,2

5

79,7

18

123,0

31

192,8

6

82,5

19

127,3

32

203,5

7

85,4

20

131,8

33

210,7

8

88,5

21

136,5

34

218,1

9

91,5

22

141,3

35

225,7

10

94,8

23

146,2

36

233,6

11

97,4

24

151,4

37

241,8

12

100,0

25

156,7

38

250,3

13

103,5

26

162,2

 

 


Lista kodów DCS:

104 kody DCS+1

023

065

132

205

255

331

413

465

612

723

025

071

134

212

261

332

423

466

624

731

026

072

143

223

263

343

431

503

627

732

031

073

145

225

265

346

432

506

631

734

032

074

152

226

266

351

445

516

632

743

036

114

155

243

271

356

446

523

*645

754

043

115

156

244

274

364

452

526

654

 

047

116

162

245

306

365

454

532

662

 

051

122

165

246

311

371

455

546

664

 

053

125

172

251

315

411

462

565

703

 

054

131

174

252

325

412

464

606

712

 


Lista kanałów Digital PMR:

Kanał

Częstotliwość (MHz)

Kanał

Częstotliwość (MHz)

1

446,103125

9

446,153125

2

446,109375

10

446,159375

3

446,115625

11

446,165625

4

446,121875

12

446,171875

5

446,128125

13

446,178125

6

446,134375

14

446,184375

7

446,140625

15

446,190625

8

446,146875

16

446,196875


Ile osób na raz może rozmawiać przez radiotelefon PMR?

Łączność w radiotelefonach PMR umożliwia wymianę informacji między dwoma lub grupą (dowolnej ilości) radiotelefonów.

Pasmo PMR 446 podzielone jest na 8 kanałów (co 12,5 kHz), na których można prowadzić wzajemnie ze sobą niekolidujące rozmowy. W łączności stosowany jest system dodatkowych tonów (nazywanych też popularnie kodami), tzw. CTCSS, (38 w jednym kanale), emitowanych i odbieranych przez radiotelefon. Łączność jest nawiązana, jeżeli tony w obu radiotelefonach są identyczne. Rozwiązanie takie umożliwia utworzenie ponad 300 grup łączności niekolidujących ze sobą.

Uwaga: Krótkofalowcy mają  bezwzględne pierwszeństwo przed użytkownikami PMR w dostępie do pasma, poza tym ich pozwolenia radiowe dają im możliwość pracy ze znacznie większymi mocami. Pozostaje  wtedy tylko przenieść się na inny kanał.

Jaki zasięg mają radiotelefony PMR?

Zasięg zależy od zastosowanej anteny, mocy nadajnika i warunków otoczenia. Antena powinna być zintegrowana z radiotelefonem, moc urządzenia PMR 446 zgodnie z przepisami nie może przekraczać 500 mW, a największe dystanse komunikacji osiąga się w górach. Każda przeszkoda - drzewo, las, mniejsza i większa zabudowa zmiejsza zasięg.

 

Konfiguracja otoczenia

Zasięg w km

Bezpośrednia widoczność (np. pomiędzy szczytami gór)

5-8 km

Idealne warunki (np.jeziora)

4-6 km

Odkryty teren (pola, łąki)

4-5 km

Rzadka i niska zabudowa

2-3 km

Teren zurbanizowany

300-1000m

 

Jakie pasma są w Polsce nielegalne?

FRS (Family Radio Service). Mają one tę samą moc (500 mW), ale pracują w innym paśmie. Pasmo to jest przeznaczne na cywilny rynek amerykański. W Polsce i Europie używanie go jest zabronione. 
GMRS (The General Mobile Radio Service)
to standard dla użytkowników profesjonalnych, ratownictwa, Policji , Wojska (m.in. w Iraku) i innych służb mundurowych oraz przeznaczeń specjalnych. W USA wymaga licencji na użytkowanie pasma , w całej Europie jest niedozwolony i podlega karom tak samo jak standard cywilny FRS.
LPD - pasmo przez jakiś czas dopuszczone do użytku w Polsce, ale ponownie jest nielegalne. Dopuszczone do użytku w Europie.


Dlaczego na opakowaniach niektórych radiotelefonów znajduje się informacja: Dual Band PMR446/LPD?

Są to radiotelefony przeznaczone do sprzedaży w Europie i w Polsce. W Europie pasmo LPD jest legalne, natomiast w Polsce nie. W Polsce legalne jest pasmo PMR. W większości tych radiotelefonów, sprzedawanych w naszym kraju, dostęp do pasma LPD jest wyłączony.

Na opakowaniach znajduje się też oznaczenie CE(!) - oznacza ono deklarację zgodności europejskiej z pewnymi ograniczeniami.  Zakaz korzystania z pasma LPD jest takim ograniczeniem.

 

Kto i w jaki sposób może uzyskać pozwolenie radiowe?

Pozwolenie radiowe wraz z prawem do wykorzystania częstotliwości, może uzyskać jedynie podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

 

Pozwolenie radiowe nie jest wymagane, jeżeli przedsiębiorca korzysta z radiotelefonów w miejscu pracy, w celu komunikowania się pracowników. Taki sposób korzystania z radiotelefonów jest też bezpłatny.

 

Wykupienie pozwolenia radiowego jest przydatne w dużych przedsiębiorstwach, mających wielu pracowników korzystających z radiotelefonów, czyli tam, gdzie jest duża sieć.

 

Pozwolenie radiowe jest obowiązkowe, w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

 

Aby uzyskać pozwolenie radiowe należy złożyć wniosek (druk RRL) o wydanie pozwolenia radiowego. Wniosek o wydanie pozwolenia radiowego oraz wszystkie niezbędne w tej sprawie informacje są dostępne na stronie internetowej pod adresem: http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead24&news_cat_id=283&news_id=3883&layout=9&page=text

 

Do wniosku o wydanie pozwolenia radiowego należy załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydane pozwolenie, której obowiązek stosowanie do art. 6 ust 1 pkt 1 ppkt 3), ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • 1939 zł - od pozwoleń radiowych wydawanych w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących (załącznik do ustawy - część III, poz. 32),
 • 82 zł - od pozostałych pozwoleń radiowych (załącznik do ustawy - część III, poz. 44),
 • 17 zł - od złożonego dokumentu pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - do każdego stosunku pełnomocnictwa prokury (z wyjątkami zawartymi w załączniku).

 

Wniosek o wydanie pozwolenia radiowego należy złożyć we właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej, których adresy znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.uke.gov.pl

Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystania częstotliwości w pozwoleniu radiowym zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r., w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. z 2005 r. Nr 24, poz. 196 z późn. zm.).


Czy radiotelefon PMR może porozumieć się z radiotelefonem CB?

Nie, oba urządzenia działaja na innych częstotliwościach.

 

 

RADIOTELEFONY MORSKIE

Czy na radiotelefony morskie wymagane jest zezwolenie?
Tak, radiotelefony morskie wymagają zarejestrowania ich w UKE. SZczegóły poniżej:

http://www.uke.gov.pl/pozwolenie-radiowe-sluzba-morska-4268#

Użytkownicy także powinni posiadać świadectwo operatora w służbie komunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej. 


Czy kupując radiotelefon morski możliwe jest porozumiewanie się z radiotelefonami PMR lub CB radio?

Nie, gdyż są to inne częstotliwości.


Czy radiotelefony morskie można przestroić po rejsie na częstotliwości PMR446 lub CB?

Nie jest to możliwe.


Czy radiotelefony morskie ręczne i stacjonarne nadają na tych samych częstotliwościach?

Tak, ręczne i stacjonarne radiotelefony morskie posiadają takie same częstotliwości i mogą się ze sobą porozumiewać.AKUMULATORKI

W radiotelefonach wystepują 3 typy akumulatorków:

NiMH – (niklowo-metalowo-wodorkowy)

Li-Ion  (litowo-jonow)

Ni-Cd (niklowo-kadmowy) SŁOWNIK

PTT – przycisk “Push to talk” (PTT, ang.naciśnij i mów), technologia umożliwiająca w radiotelefonach i CB szybką komunikację w obrębie wybranej grupy osób. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia nadanie komunikatu. Jego zwolnienie umożliwia przejście w tryb odbioru.

 

VOX – nadawanie aktywowane głosem - obsługa bez użycia rąk (nie używając przycisku PTT). Radiotelefon automatycznie rozpocznie nadawanie gdy użytkownik zacznie mówić i zakończy, gdy mówić przestanie.

Naciśnięcie przycisku PTT spowoduje wyłączenie tej funkcji. W niektórych modelach radiotelefonów są różne stopnie czułości. Niekiedy poziom czułości można regulować w zależności od głośności otoczenia. Zbyt wysoka czułość i głośne otoczenie mogą prowadzić do ciągłego nadawania.

Z funkcji VOX można korzystać także wtedy, gdy do radiotelefonu podłączone są mikrofonosłuchawki, pod warunkiem, że mają one specjalny przełącznik VOX.


Skanowanie kanałów (SCAN) – umożliwia skanowanie wszystkich kanałów z listy skanowania w celu znalezienia aktywnych kanałów. Po wykryciu aktywności, proces skanowania zostanie zatrzymany, a użytkownik będzie w stanie odebrać transmisję. Jeżeli w określonym czasie użytkownik nie rozpocznie nadawania, SCAN zacznie ponownie automatycznie skanować kanały.

Naciśnięcie PTT w trakcie skanowania powoduje powrót do kanału od którego rozpoczęło się skanowanie. Użycie PTT w chwili, gdy skaner zatrzymał się, odebrawszy sygnał  umożliwi nadawanie na aktualnie wybranym kanale.

 

Monitor – funkcja wyłączania automatycznej blokady szumów  i blokady tonowej CTCSS. Służy do ustawienia głośności zaraz po włączeniu radia, gdy nie jest odbierany żaden sygnał, a także do nasłuchu odległych korespondentów nadających z bardzo słabym poziomem sygnału.


Dual Watch  - pozwala na równoczesne monitorowanie dwóch kanałów, z czego jeden kanał jest podstawowy, zaś drugi jest kanałem podrzędnym. W przypadku wykrycia transmisji na jednym z tych dwóch kanałów, radiotelefon zatrzymuje się na nim na określony czas. Po upływie zaprogramowanego czasu urządzenie powraca do funkcji monitorowania.


Klonowanie – umożliwia duplikowanie radiotelefonów w każdych warunkach przy użyciu prostego kabla bez potrzeby użycia komputera.


Blokada zajętego kanału – usprawnia zarządzanie kanałami uniemożliwiając nadawanie na kanale, który jest w danej chwili używany. Należy odczekać do zwolnienia się kanału  i ponowić próbę nadawania.


Funkcja oszczędzania akumulatora (Power Save Battery) minimalizuje zużycie akumulatora) w trybie bezczynności

 

Funkcja squelch – funkcja redukcji szumów.

Pozwala na optymalne dobranie czułości naszego radiotelefonu na odbieranie sygnałów fonicznych. Ustawiając na najmniejszą czułość odcinamy wszystkie szumy, ale i rozmowy także.  Ustawiając na najwyższą zbiera się wszystkie szumy., dlatego należy dobrać odpowiednią czułość do warunków otoczenia.


Licznik przekroczenia czasu (Time Out Timer) – umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie kanałów, ograniczając maksymalny czas trwania każdej transmisji


Blokada klawiatury – funkcja powoduje zablokowanie wszystkich przycisków z wyjątkiem PTT oraz umożliwia włączanie  i wyłączanie radiotelefonów.


Roger Beep (dźwięk końca transmisji) – puszczając przycisk PTT radio generuje dźwięk informujący innych, że zakończono transmisję i oni mogą zacząć nadawać.


Funkcja Babysitter (Niania) –  Dzięki temu rozwiązaniu można kontrolować głosy/hałasy w monitowanym pomieszczeniu bez używania przycisku PTT. Ustawiając radio w ten tryb wszystkie tradycyjne funkcje radiowe będą nieaktywne. Zwykle można mówić do dziecka naciskając przycisk PTT w radiu opiekunów. Jeżeli dziecko płacze (jego radio ciągle to transmituje)  należałoby czekać, aż skończy. Jednak funkcja rozmowy zwrotnej po 20 sek. zatrzyma transmisję na 10sek , pozwalając uspokoić dziecko na odległość.


Manual Out of range - kontrola zasięgu,

 

Automatic Out-of-Range - automatyczna kontrola zasięgu

 

Interkom - umożliwia komunikację pomiędzy kierowcą i pasażerem (1radiotelefon + 2 zestawy słuchawkowe) lub dwoma kierowcami motorów (interkomy na kaski). Interkom jest zawsze otwarty,nie ma więc potrzeby używania przycisku PTT. Jest to możliwe dzieki technologii Full Duplex (patrz niżej).

 

Full duplex (pełny dupleks) - jednoczesna komunikacja w obu kierunkach. Przykładem pełnego dupleksu jest przesyłanie głosu w ramach sieciowych telekonferencji umożliwiające równoczesne mówienie i słuchanie. W Interkomach oznacza to możliwość nadawania, bez potrzeby używania przycisku PTT. 

 

NORMY SZCZELNOŚCI NA KURZ I WODĘ

Normy szczelności IP (Ingress Protection Rating) zostały stworzone przez Europejski Komitet Normalizacji Elektroniki w celu sklasyfikowania urządzeń elektronicznych pod względem przydatności do pracy w warunkach narażenia na niepożądane czynniki takie jak pył, czy woda.


Klasy IPxy definiują odporność obudowy kamery na wpływ warunków zewnętrznych.

x - cyfra określającą odporność mechaniczną

y - to cyfra określająca odporność na zawilgocenie.

Obudowy wystarczająco odporne na wilgoć i zapylenie mają oznaczenie IP65 lub IP66. Obudowy całkowicie wodoodporne noszą oznaczenie IP67 lub IP68. Te same klasy i oznaczenia stosowane są w odniesieniu do obudów urządzeń stosownych w telewizji kablowej, np. wzmacniacze, odgałęźniki.


Zestawienie oznaczeń kodu IP:

Pierwsza cyfra – odporność na pył, kurz i inne ciała stałe

0 lub X– Brak ochrony
1 – Ochrona przed obiektami większymi niż 50mm (przypadkowy dotyk dłonią)
2 – Ochrona przed obiektami większymi niż 12mm (przypadkowy dotyk palcem)
3 – Ochrona przed obiektami większymi niż 2.5mm
4 – Ochrona przed obiektami większymi niż 1.0mm
5 – Ochrona przed pyłem
6 – Urządzenia pyłoszczelne

Druga cyfra – ochrona przed wodą


0 lub X– Brak ochrony
1 – Ochrona przed kapiącą wodą
2 – Ochrona przed wodą kapiącą pod kątem maksymalnie 15 stopni
3 – Ochrona przed opryskiwaniem wodą pod kątem maksymalnie 60 stopni
4 – Ochrona przed ochlapywaniem wodą
5 – Ochrona przed polewaniem strumieniami wody
6 – Ochrona przed polewaniem strumieniami wody pod dużym ciśnieniem
7 – Ochrona przed zanurzaniem w wodzie
8 – Ochrona przed stałym i długotrwałym zanurzaniem w wodzie
9 – Ochrona przed stałym i długotrwałym zanurzaniem w wodzie, nawet pod dużym ciśnieniem

 

Urządzenia stosowane w przemyśle powinny odpowiadać normom:

 • IP54
 • IP65
 • IP67

Dla przykładu oznaczenie:

IPX4 - oznacza, że artykuł nie jest odporny na pył i kurz, ale jest bryzgoszczelny.

IP57 - artykuł jest pyłoszczelny i odporny na zanurzenie w wodzie.

 

 

KAMERY


Która z dostępnych kamer ma jakość HD?

 • Kamera XTC 100 nie posiada HD
 • Kamera XTC 200jakość HD
 • Kamera XTC 280jakość Full HD
 • Kamera XTC 300jakość Full HD
 • Kamera Interphone motioncam01jakość Full HD

 

Jak głęboko pod wodą można nagrywać filmy?

Do tej pory obudowy kamer XTC pozwalały nurkować na głębokość 30m. Takie obudowy są nadal dostępne. Jednak najnowsze modele kamery XTC-300 i XTC-280 pozwalają na nagrywanie do 60m pod wodą.

Kamera Interphone motioncam01 pozwala na zejście do 20m.

 

Czy obudowy wodoodporne są na wyposażeniu kamer XTC?

Do niedawna jedynie kamera XTC-300  miała taka obudowę na wyposażeniu. Obecnie ma ją także kamera XTC 200 i XTC-280.

 

Czy kamery XTC mają na wyposażeniu płaską szybkę  na wodoodporną obudowę  do robienia zdjęć podwodnych?

Problem płaskiej szybki dotyczy tylko XTC-300, jako jedynej kamery, kóra ma obudowę wodoodporną z wypukłą szybką. Producent, w odpowiedzi na licznie zgłaszane uwagi użytkowników o złej jakości zdjęć podwodnych, od dłuższego już czasu dołącza do zestwu płaską szybkę. Użytkownicy, którzy kupili wersję wcześniejszą, mogą taką płaską nakładkę dokupić, także w naszym sklepie.

http://radiotelesklep.pl/kamery-sportowe/3657-Plaska-szybka-do-obudowy-wodoodpornej-do-XTC-300.html

 

Jaki jest czas pracy kamery?

Jeżeli chodzi o ciągły czas pracy kamer (bez przerw), to wygląda to mniej więcej tak:

 • XTC 100 – ok. 30 min (baterie 2xAAA alkaliczne)
 • XTC 200 – ok. 3 godz. (akumulator Li-Ion 900mAh)
 • XTC 280 – ok. 3 godz. (akumulator Li-Ion 900mAh)
 • XTC 300 -  ok. 3,5 godz.( (akumulator Li-Ion 1100mAh)

Jednak należy pamiętać, że często robimy przerwy w filmowaniu i czas należy mierzyc realistycznie.

Ponadto podany czas  pracy jest względny, często różnie podawany przez różne źródła, ponieważ na jego wpływ ma wiele czynników.

Poniżej pokazana jest zależność długości czasu pracy od ustawionej jakości ( w tabeli). Także akumulator jest czuły na zimno, krótki czas pracy wynika też z tego, że kamera XTC 300 pracuje np. na ustawieniu jakości full HD.

Tabelę pokazującą zależność długości zapisu od jakości nagrywania i wielkości karty.

Wielkość pamięci

Długość zapisu w formacie        

  Hi                  M                        L

512 MB

              7.5 minuty        6.5 minuty         10 minut       

1 GB

         15 minut          13 minut              20 minut

2 GB

         30 minut          26 minut              40 minut

4 GB

        60 minut          52 minuty            80 minut

8 GB

     120 minuty       104 minuty          160 minut

16 GB

        240 minut         208 minut            360 minut

32 GB

       480minut          416 minut            720 minut


Wynika z niej, że najlepiej jest wybrać kartę 32GB

http://radiotelesklep.pl/kamery-sportowe/3321-karta-pamieci-sandisk-microsdhc-32gb.html

 

ŁĄCZNOŚĆ MOTOCYKLOWA

 

Które radiotelefony posiadają Bluetooth?

Z popularnych radiotelefonów funkcję Bluetooth posiada Midland G8BT.